welcometolotr:

Morwen and Rían for legendariumladiesapril!

What pretty cousins-by-marriage :)

(references) (requested by avantegarda)

REBLOG + 73 notes + Ori .Via

fenomenologin teoretiska språk verkar vara konsekvent översatt till svenska. vilket är grymt förvirrande för

jag har vant mig vid postmodernismens halv översatt latin/halv översatt engelska

jag känner mig alldeles akademiskt språk förvirrad just nu

REBLOG + 0 notes
tags: +verklighetskonstruktion är en av dessa fenomologiska termer +talking lurker

fenomenologi: som postmodernism men! med nya vetenskapliga termer som du aldrig hört förr och en helt annan filosofisk bas

REBLOG + 0 notes
tags: +min ungefärliga slutsats efter de tre dagar av att försöka förstå vad fenomolgi ÄR +verklighetskonstruktion typifiering legimitering +??????? +talking lurker

Follow up to [X]

REBLOG + 23,657 notes + Ori .Via

nazgulinthedogpark:

My headcanon for Varda

REBLOG + 33 notes + Ori .Via

boyexemplified:

aliens don’t wanna hang out with us because we’re embarrassing and also still capitalist

REBLOG + 20,209 notes + Ori .Via

srslyironic:

"We are only as strong as we are united, as weak as we are divided."

REBLOG + 18,622 notes + Ori .Via

isozyme:

you: hey isozyme, what do you want most in this world?

me: project runway AUs in every fandom

REBLOG + 16,286 notes + Ori .Via

(Source: the--boy--who---lived)

REBLOG + 1,545 notes + Ori .Via

lady-d-arbanville:

Cate Blanchett

REBLOG + 83 notes + Ori .Via